Zrušení geoblockingu v rámci online obchodování

15.04.2018
Štítky: 
Geoblocking - digitální hranice pro obchodování v e-shopech v celé EU. 

Geoblocking doposud uplatňovali obchodníci v celé Evropské unii. Umožňoval například uzavřít cestu k nákupu akčního zboží z jiných zemí EU. Pokud v Německu obchodník zakční cenu nového typu telefonu, mohl zakázat dodání zboží do České republiky. 

Jak uvádí O. Kaleta z Euroskopu, zpravodaje Vlády ČR o dění v Evropském parlamentu. "Evropský parlament Evropský parlament schválil na plenárním zasedání v úterý 6. února legislativní návrh, který si klade za cíl odstranit dosud rozšířené praktiky zeměpisného blokování zákazníků v rámci elektronického obchodu v EU. Poslanci podpořili jednoznačným poměrem hlasů (557 pro, 89 proti, 33 se zdrželo) návrh nařízení zakazující tzv. geoblocking zákazníků, kteří vstupují do internetových obchodů působících v jiných členských státech Unie než v těch, v nichž jako občané žijí či trvale nebo i dočasně pobývají. Konkrétně se zákaz týká zejména zabraňování v přístupu na webové rozhraní prodejce, automatického přesměrování zákazníků na odlišné „národní“ verze těchto rozhraní či odmítnutí prodeje zboží a služby. Obchodníci budou muset přistupovat k zákazníkům v celé Unii stejně a poskytovat své zboží a služby za shodných podmínek. Usnadněn by tak měl být nákup fyzického zboží (např. domácích spotřebičů, elektroniky, či oblečení) včetně jeho přeshraničního doručení, pokud to prodejce umožňuje ve svých obchodních podmínkách. Stejně tak by zákazníci neměli být geograficky omezováni v oblasti elektronických služeb, které nejsou chrá- něny autorským právem či jinou formou ochrany (např. služby cloudingu, ukládaní dat, webhosting) a dalších webových objednávek (např. nákup vstupenek, rezervace ubytování či pronájmu vozidla apod.). Nová pravidla rovněž zakazují odlišné zacházení se zákazníky, kteří uskutečňují transakce prostřednictvím kreditních či debetních karet z jiných členských států EU. ČR návrh považuje za prospěšný nejen z pohledu jeho přispění k dalšímu prohloubení vnitřního trhu EU, ale i z důvodu očekávání odstranění diskriminačních praktik, kterým i čeští spotřebitelé a podnikatelé stále nezřídka čelí v situacích, kdy si chtějí zakoupit zboží či využít službu nabízenou obchodníky z jiných členských států. Návrh nařízení nabude účinnosti po formálním chválení Radou EU a po uplynutí 9 měsíců od jeho zveřejnění v Úředním věstníku EU."

 

Co se nepodařilo.

Nepodařilo se odblokovat obsah, chráněný autorským právem. Nadále bude možné sledovat obsah Netflixu, stahovat software nebo dívat se na českou IPTV v jiné zemi EU, třeba na dovolené nebo služební cestě. Evroposlanci předpoládají úplné odstranění těchto překážek nejdříve za dva roky. Potom budete mít možnost používat IPTV platformy třeba SledováníTV, nebo KukiTV, kdekoliv po světě. 

 

Autor: Jakub Moník