Sčítání lidu, domů a bytů 2021: Jak na to a jak funguje elektronické sčítání?

V letošním roce nás opět čeká sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání je jedním z úkonů, který můžete bez problémů provést z klidu a tepla vašeho domova - v dnešním článku si podrobněji vysvětlíme, jak funguje sčítání lidu online a jak správně vyplnit veškeré formuláře.

26.03.2021

V článku o digitalizaci jste se mimo jiné mohli dočíst, že k provedení řady úkonů lze použít například bankovní identitu nebo datovou schránku. Pokud žádný z takových účtů nevlastníte, nemusíte se obávat - sčítání online můžete provést také na základě údajů z vašich osobních dokladů. Na rozdíl od sčítání lidu, které proběhlo před deseti lety, můžete letos vše potřebné zařídit výhradně online. Pokud se chcete sčítání lidu, domů a bytů v letošním roce zúčastnit elektronicky, máte k dispozici časové okno od 27. 3. do 9. 4. - po uplynutí této doby budete muset příslušný formulář vyplnit papírově. Postačí vyplnění pouze jednoho jediného formuláře, který čítá celkem třiadvacet otázek. Sčítací online formulář můžete vyplnit buďto v rozhraní vašeho internetového prohlížeče nebo prostřednictvím aplikace Sčítání2021 (pro Android i iOS).

 

Pro řadu lidí bude asi nejpohodlnější sčítání prostřednictvím webového formuláře - stačí vám jen počítač s připojením k internetu. Jeden formulář může za pomoci funkce dovyplňování vyplnit více osob, žijících na stejném místě jako respondent. V případě dovyplnění si původní respondent nechá jednoduše vygerenovat odkaz s URL adresou, kterou posléze nasdílí těm, kteří se s ním mají podílet na vyplnění tohoto formuláře. Funkce dovyplnění bude nicméně k dispozici pouze do 9. 4. 2021. Za osoby, sdílející stejnou domácnost, jsou považovány všechny osoby, které sdílejí místo pobytu bez ohledu na to, kde jsou reálně přihlášeny k trvalému nebo přechodnému pobytu - proto se také místo pobytu zadává do formuláře ručně a není generováno na základě údajů z vašich dokladů. Formulář není nezbytně nutné vyplnit celý najednou, na příslušném portále jej můžete průběžně ukládat a vrátit se k němu. Pokud byste si nevěděli rady, na webu je k dispozici také podrobná a srozumitelná nápověda pro vyplnění formuláře přes internet.

 

AKTUALIZACE: Sčítání online bylo z důvodu technických komplikací prodlouženo do 11. května

 

 

Před samotným sčítáním si připravte vše, co budete potřebovat k přihlášení (průkaz totožnosti nebo pas, přístupové údaje k vaší datové schránce atd.). K vyplnění údajů o vašem bytě či domě je zapotřebí mít po ruce údaje o aktuální adrese, velikosti bytu či domu v metrech čtverečních, číslo bytu, údaje o způsobu vytápění a zdroji energie a další podrobnosti. Pokud formulář vyplňujete s dalšími osobami, budete potřebovat jejich jméno, příjmení, rok narození, a pokud se tyto osoby nebudou samy podílet na vyplňování formuláře, budete potřebovat také jejich rodná čísla nebo čísla dokladu, bydliště rok před sčítáním a první obvyklé bydliště po narození.

 

Elektronický sčítací formulář je možné odeslat jak po kompletním, tak i po částečném vyplnění, přičemž částečné odeslání je možné tehdy, kdy jsou vyplněny údaje o bydlení, domácnosti a minimálně o osobě, která formulář založila. Poté, co formulář odešlete, aplikace vygeneruje aplikace číslo odeslaného elektronického formuláře a opis všech vyplněných a odeslaných dat.