Rušení meteorologických radarů 5GHz RLAN

01.10.2018
Štítky: 

Český hydrometeorologický ústav změnil postup pro sankce při rušení metoradaru ve sdíleném pásmu RLAN.

Nově se na http://radar4ctu.bourky.cz/Ruseni.html objevila hláška:

 

"Rádi bychom Vás upozornili, že k od 1.10.2018 dojde k výrazně změně ve zpracovaní detekovaných rušeni. Po jednáních s panem Jakubem Rejzkem VNICTP z.s., který zastupuje část provozovatelů RLAN/WiFi a zástupci Českého telekomunikačního úřadu, dále jen ČTÚ jsme došli k následujícímu:
po každém měřeni zdrojů rušeni meteorologických radiolokátoru dostanou provozovatele RLAN/WiFi 48 hodin na odstraněni rušeni bez sankce, tedy nedojde ze strany CHMI k předáni stížnosti na ČTÚ. Po 48 hodinách provedeme kontrolní měřeni a pokud zaznamenáme rušeni od stejného zdroje předáváme bezodkladné na CTÚ. Měřeni rušeni i následně kontrolní měřeni po 48 hodinách budou vždy probíhat pouze v pracovní dny, jedna se tedy o 48 hodin pracovního týdne. Např. pokud bychom měřeni rušeni realizovali v patek, pak kontrolní měřeni proběhne následující utery ve stejnou hodinu. Výše uvedené se tyká pouze zdrojů rušeni, které jsme schopni identifikovat a nepoškozuji významná radarová data. Zdroje rušeni, které nejsme schopni identifikovat anebo které významné poškozuji radarová data, předáváme okamžitě k řešení na ČTÚ!".

Obrázek 1 - Příklad zdroje rušení, který významně poškozuje radarová data, a jako takový byl předán k řešení na ČTÚ.

Příklad zdroje rušení, který významně poškozuje radarová data, a jako takový byl předán k řešení na ČTÚ.

Jde o změnu postupu, po které provozovatelé RLAN volali. Ačkoliv je dnes DFS podle normy pro RLAN ETSI EN 301 893 povinné, není zcela odstraněná možnost rušení meteoradarů. Provoz na dotčených kmitočtech, 5630 MHz Brdy a 5645 MHz Skalky, není zakázaný, a mnohdy radar při skenování „vidí“ zdroje vysílání s tak nízkou úrovní, že nedochází k ovlivnění provozu. ČHMI proto zvolil postup zveřejnění radiových vysílačů, které jsou i potenciálním zdrojem rušení.

Tyto užitečné informace lze vyčítat i strojově a předávat je při znalosti SSID či MAC adres zařízení například do dohledového centra sítě. Bohužel ČHMI nevydal žádnou aplikaci, která by umožnila jednoduchý import dat, například SNMP. 

Převzato z webu VNICTP z.s.