Revoluční změny v Googlu Analytics: Co přináší přechod na verzi 1.7.2023

Google Analytics je jedním z nejpoužívanějších nástrojů pro sběr a analýzu dat webových stránek a aplikací. Umožňuje měřit návštěvnost, chování uživatelů a konverze, a tím pomáhá majitelům webů a marketérům lépe porozumět svým uživatelům a zlepšit výkonnost svých webových stránek.

Google Analytics se v tomto roce chystá na významné změny a bude tak od 1.7.2023 procházet významnými změnami, které by měly usnadnit sběr dat, zlepšit přesnost analýz a zabezpečit data uživatelů. Tato změna se týká především přechodu na novou verzi Google Analytics s názvem Google Analytics 4 (GA4), která nahradí současnou verzi Universal Analytics (UA).

Nová verze GA4 bude založena na nových principech měření a sběru dat, které jsou přizpůsobeny aktuálním trendům v online světě. Jednou z hlavních změn je přechod na nový datový model, tzv. "event-based" model, který umožní měřit všechny interakce uživatelů na webových stránkách a aplikacích, nikoli pouze stránkové zobrazení a který bude mít větší důraz na anonymitu uživatelů. Bude zahrnovat tzv. univerzální identifikátory, které budou uživatelům přiděleny a budou sloužit k lepšímu sledování jejich aktivit na různých zařízeních. Model bude poskytovat větší transparentnost v tom, jak jsou data zpracována.

Další významnou změnou bude nové uživatelské rozhraní, které bude modernější a intuitivnější. Chystá se zlepšení v oblasti reportování a měření výkonu. Přístup k novým reportům pomůže lépe porozumět tomu, jak webové stránky a marketingové kampaně fungují. Tyto reporty budou zahrnovat více dat a poskytnou uživatelům lepší přehled o tom, jak jejich webové stránky přitahují návštěvníky a jaké jsou konverzní poměry.

Nové nástroje pro analýzu dat, jako strojové algoritmy a umělá inteligence by měly uživatelům pomoci lépe porozumět datům a identifikovat klíčové trendy a vzorce v datech.

Doposud mohli uživatelé Analytics přistupovat k funkcím jako Data Studio, Audiences nebo Report Builder pomocí jednoho účtu Google. To se ale s blížícím se datem změny mění. Od 1. července 2023 se bude muset každý, kdo chce využívat tyto nástroje, přihlásit alespoň s jedním účtem Google Workspace. Pokud to není možné, lze využít účtu Google, ale s omezením funkcí.

Výhodou nového nastavení je především centralizace správy přístupů a možnost přizpůsobení přístupových práv v rámci jednotného prostředí Google Workspace. Dále by to mohlo vést k větší spolupráci mezi uživateli a zlepšení produktivity.

Nicméně, změna může způsobit určité problémy pro ty, kteří nejsou obeznámeni s Google Workspace a kteří zde nemají účet. Pro takové uživatele to může být náročné a mohou mít potíže s přístupem ke svým datům. Naštěstí Google připravuje rozsáhlou dokumentaci a podporu pro uživatele, kteří budou chtít přejít na nový systém.

Změna je zatím plánována pouze pro uživatele v Evropské unii, Spojeném království a Švýcarsku. Nicméně, není vyloučeno, že se to rozšíří i na další oblasti.

Google Analytics je pro mnoho společností klíčovým nástrojem pro měření úspěšnosti webových stránek a digitálního marketingu. Změna v přístupu k tomuto nástroji může mít dopad na mnoho uživatelů a společností. Je proto důležité, aby se uživatelé připravili na tuto změnu a přizpůsobili se novému prostředí co nejdříve.

Fotografie od autora Lukas z Pexels: https://www.pexels.com/cs-cz/foto/ruka-notebook-stul-pocitac-669612/