Rekodifikace stavebního práva pro ISP, nové výzvy a příležitosti pro rozvoj elektronických komunikací

Výbor nezávislého ICT průmyslu z. s. živnostenské společenstvo HK ČR si Vás dovoluje pozvat na Seminář - Rekodifikace stavebního práva pro ISP, který se uskuteční 15. listopadu 2023 v resortu Vigvam Němčice 152, 280 02.

27.09.2023

Tato událost nabídne unikátní příležitost prohloubit si znalosti a porozumět novým změnám ve stavebním právu, které vstoupí v platnost k 1. lednu 2024. Tyto změny představují plnou transformaci procesů a postupů povolování staveb včetně staveb sítí elektronických komunikací.

Pro všechny subjekty, které působící v oblasti povolování staveb, projektování, obchodu nebo prodeji doporučujeme, aby se na seminář přihlásili všichni pracovníci uvedených oborů. V závěru si každý účastník semináře odnese nové a ucelené informace. Program semináře se zaměřuje na detailní prozkoumání nových ustanovení stavebního zákona a příslušné legislativy. Účastníci se dozvědí vše, co je třeba vědět o novinkách v oblasti elektronických komunikací, a to od změn ve výstavbě závěsných vedení až po povinnost koordinovat stavby již ve fázi záměru.

Jednou z důležitých oblastí, kterou seminář pokryje, jsou Digitálně technické mapy. Bude se zde diskutovat o možnostech zřizování Ochranného pásma pro rádiové spoje a o potřebě začlenit tyto přenosové technologie do Digitálně technických map. Účastníci se seznámí s nejnovějšími přístupy a postupy v této oblasti, což jim umožní lépe porozumět a využívat digitálních technologií při plánování a výstavbě sítí elektronických komunikací.

Dalším důležitým bodem semináře, který stojí za zmínku,  je prezentace nové dotační výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) zaměřené na podporu Vysokorychlostního internetu prostřednictvím samostatného Backhaulu, aby mohli zajistit kvalitní a rychlé připojení i v méně pokrytých, málo dostupných a řídce osídlených a odlehlejších oblastech.

Účastníci se dozví, jak správně posuzovat nabídky při žádostech o přístup do dotovaných sítí a jak využít tuto dotační výzvu k rozvoji svých podnikatelských aktivit. Pro poskytovatele internetových služeb je to jedinečná příležitost, jak zajistit své postavení na trhu a předejít ztrátě zákazníků v obcích, kde jiný operátor staví optickou infrastrukturu z veřejných dotací.

Registrujte se co nejdříve na oficiální webové stránce semináře https://www.dtmcr.cz/a získejte své místo na tomto důležitém setkání odborníků z oblasti elektronických komunikací. Seminář - Rekodifikace stavebního práva pro ISP vás připraví na změny, které nastanou v roce 2024, a pomůže vám lépe porozumět a využít nové příležitosti.