Projekt 5G pro 5 měst a unikátní řešení napájení 5G routerů a kamer z trolejové trakce trolejbusů

Bezdrátové sítě již několik dekád prochází vývojem, kdy každá nová generace přináší rychlejší přenos dat a lepší pokrytí signálem. Začínalo se v 90. letech s 1G sítěmi umožňujícími pouze hovory, přes 2G s příchodem SMS až po 3G a 4G s rychlým přístupem k internetu. Poslední generace 5G přináší ještě výraznější posuny - rychlosti přesahující jeden gigabit za vteřinu s latencí pod 1 milisekundu a možností propojit miliardy zařízení.

11.09.2023
Štítky: 

5G sítě fungují na vyšších frekvencích, což umožňuje větší propustnost, ale signál je méně odolný vůči překážkám. Proto jsou zřizovány hustější sítě základnových stanic. Technologie využívá nových modulací a kódování dat, virtuální i fyzické antény nebo SDN a NFV k řízení sítí. 5G, pátá generace mobilních sítí, není jen rychlejší verze svých předchůdců. Je to důležitý prvek ve vývoji technologií ve všech odvětvích, pro budoucnost měst a jejich efektivní správu. Díky extrémně vysoké rychlosti a nízkému zpoždění 5G umožňuje mnohem rychlejší přenos dat a komunikaci mezi zařízeními. To znamená, že města mohou zlepšit svou infrastrukturu, zvýšit bezpečnost a poskytovat lepší služby obyvatelům.

V roce 2019 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu k podávání návrhů do soutěže 5G PRO 5 MĚST. Bylo vybráno pět měst, která začínají nové technologie testovat ve spolupráci s průmyslem, státní správou a zájmovými organizacemi v rámci navazujícího projektu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora 5G sítí v oblasti Smart Cities. Cílem projektu je pilotní ověření připravenosti a podpora spolupráce všech zapojených aktérů při budování a rozvoji konceptu Smart Cities prostřednictvím aplikací a technologií založených na využití mobilních sítí 5G. Během realizace je současně vytvářen metodický postup pro využívání těchto sítí pro potřeby chytrých řešení tohoto konceptu, který bude využitelný i pro další města. Časový harmonogram projektu počítá s implementací 5G zařízení v pěti vybraných městech, kterými jsou Ústí nad Labem, Plzeň, Jeseník, Karlovy Vary a Bílina.

Mimo státní správy, se do projektu postupně zapojují další subjekty jako místní samospráva, firmy, vzdělávací instituce, inovační instituce, ale i obyvatelé. V praxi tak bude možné například sledovat data v reálném čase, zabezpečení měst, chytrou dopravní zónu, komunikace s nemocnicemi na dálku, téměř okamžité reakce robotů, nebo zajišťování bezpečnosti měst pomoci bezpilotních dronů.

V rámci konference Kam kráčí digitální sítě Plzeň, která se koná 21. září v Parkhotelu se budeme věnovat inovativnímu projektu integrace kamerového systému, kde jsou kamery propojeny bezdrátově do 5G sítě a spolu s routery jsou napájeny z trolejové trakce trolejbusů. Díky využití existující infrastruktury ve městě nebude potřeba klást dodatečné kabely. Tento inovativní přístup přináší výraznou úsporu nákladů na instalaci a provoz, je to udržitelné řešení šetrné k životnímu prostředí. Díky implementaci kamerového systému prostřednictvím 5G sítě a trolejového napájení mohou města dosáhnout několika výhod.

Tento projekt je skvělým důkazem toho, jak technologie může posunout města do budoucnosti. Přináší moderní řešení, která nejen zvyšují bezpečnost, ale také zlepšují životní prostředí. Spojení 5G a trolejových trolejbusů je vizí, jak města mohou využívat stávající infrastrukturu k dosažení inovativních a udržitelných cílů. Projekt tímto také ale ověřuje potenciál 5G sítí pro moderní města a otevírá dveře pro budoucí chytrá řešení založená na těchto technologiích.

Sám projekt "5G Pro 5 Měst" v České republice představuje významný krok směrem k modernizaci a zvýšení bezpečnosti městského prostředí. Využití 5G sítě a trolejového napájení pro kamerový systém je výjimečným příkladem inovativního myšlení, který může sloužit jako inspirace pro další města po celém světě.

Přijďte si poslechnout více ze světa moderních technologií a digitálních sítí. Zveme Vás na konferenci Kam kráčí digitální sítě do Plzně. Registrace na https://www.isp-konference.cz/