Přinese novela Zákona o elektronických komunikacích konec cookies?

19.11.2021

V lednu příštího roku má vstoupit v platnost novela Zákona o elektronických komunikacích (ZEK), která přinese několik poměrně významných změn. Patří mezi ně také úprava užívání cookies a zpracování osobních údajů. Jak se tato změna projeví na webových stránkách a co přinese pro uživatele?

 

Cookies – elektronické sušenky

 

Pro začátek si ve stručnosti shrneme, co to vlastně jsou soubory cookies. Jedná se o krátké textové soubory, které si navštívená stránka na internetu ukládá do počítače daného uživatele. Díky ukládání cookies si tak příslušný web „zapamatuje“ údaje, jako je preferovaný jazyk, ale také třeba preference pro reklamy a další informace. Cookies slouží nejen k vylepšení interakce uživatele s webovou stránkou, ale třeba také pro účely lepšího zabezpečení, k analýze chování uživatele, lepším a detailnějším statistikám o návštěvnosti a využívanosti webu, a v neposlední řadě samozřejmě také k lepšímu cílení reklamy. Některé soubory cookies, jako jsou například ty technické, jsou pro chod webových stránek nezbytné, mohou být automaticky spuštěny a po uživateli nemusí být vyžadován souhlas.  Jiné cookies, které slouží třeba pro účely marketingu nebo analýzy a nejsou nezbytně nutné pro chod webu, může uživatel jejich využívání odmítnout.. Stejně jako se od sebe vzájemně liší jednotlivé druhy a účely využití cookies souborů, liší se u jednotlivých webů také doba, po kterou jsou tyto soubory ukládány. Některé – takzvané session cookies – jsou vymazány ihned po zavření okna prohlížeče, u perzistentních cookies existuje stanovené datum jejich vypršení. Perzistentní cookies často slouží například pro již zmíněné účely analýzy webu. Pokud vás problematika cookies zajímá více, nenechte si ujít náš článek na toto téma.

 

Současná úprava a chystané změny

 

V současné chvíli je ukládání, sdílení a využívání cookies založené na takzvaném „opt-out“ principu. Velmi zjednodušeně by se dalo říci, že tento princip v praxi funguje tak, že k uložení souborů cookies do zařízení, jejich sdílení, nebo případnému získání přístupu k příslušným údajům dochází automaticky, pokud toto uživatel sám aktivně neodmítne nebo nezakáže. 15. září letošního roku byla ale Poslaneckou sněmovnou odhlasována novela Zákona o elektronických komunikacích, která mimo jiné mění stávající princip opt-out (automatické spuštění, uživatel musí aktivně odmítnout nebo vypnout) na princip opt-in (uživatel musí aktivně souhlasit se spuštěním). Novela ZEK se snaží nastavit princip, který byl ve zbytku Evropské unie již zaveden před několika lety směrnicí  ePrivacy Directive č. 2009/136/ES, avšak díky nepřesné transpozici do českého práva zůstal do dnešní doby pro cookies princip opt-out.

 

Opt-in přístup se tedy bude od ledna roku 2022 vztahovat i na fungování cookies u nás. K využívání a ukládání cookies při práci na internetu již tedy nepostačí pouhá pasivita – tedy absence výslovného nesouhlasu uživatele – ale naopak jeho vědomý a aktivní souhlas, který by měl být samozřejmě evidován. K udělení tohoto souhlasu poslouží speciální prvky na webových stránkách, které se nazývají cookies banner. Mají obvykle podobu vyskakovacího okna nebo viditelné lišty s tlačítkem, jehož prostřednictvím uživatel udělí svůj případný souhlas. Tyto prvky by měly obsahovat potřebné a dostatečně srozumitelné informace o tom, o jaké druhy cookies se jedná a za jakými účely budou tyto soubory zpracovávané. Souhlas s používáním cookies by měl zároveň splňovat jasné dané podmínky GDPR Musí být zcela svobodný a uživatel by jej měl udělit bez nátlaku nebo možné hrozby negativních dopadů jeho neudělení. Souhlas by měl být také vědomí a zcela informovaný, uživatel by měl tedy co nejpřesněji vědět, s čím konkrétně uděluje svůj souhlas. V neposlední řadě by udělení souhlasu uživatele s využíváním cookies mělo být zcela jednoznačné a konkrétní.

 

Podmínky v novelizovaném Zákoně o elektronických komunikacích jsou v tomto směru opravdu komplexní, přísné, a provozovatelům webových stránek nepochybně zpočátku přinesou jisté komplikace a práci navíc. Po právní stránce bude jednoznačně zvýhodněn uživatel, který se navíc nebude muset obávat nedobrovolného, automatického nebo nevědomého udělení souhlasu. Při odmítnutí cookies by se pro něj z hlediska užívání internetu nemělo nic měnit.

 

Někteří provozovatelé webových stránek se již nyní obávají komplikací, spojených s chystanou novelou. Jistá nespokojenost se ale vyskytuje také na straně uživatelů, kteří se bojí toho, že se kvůli návštěvám webových stránek budou muset zdlouhavě proklikávat řadou oken a panelů. Nezbývá než se nechat překvapit, jak bude novela fungovat v praxi, a jak se její zavedení odrazí na provozu webů. Doufejme, že Úřad pro ochranu osobních údajů se k této věci postaví čelem a připraví pro poskytovatele webu doporučení, jak v některých sporných detailech postupovat.