Pozvánka na seminář a vzdělávací program Smart City

Dne 4.12. se uskuteční závěrečný seminář k implementační části projektu Strategický rámec SMO ČR v oblasti Smart City. Seminář se bude konat od 10.00 do 14.00 v prostorách Českého vysokého učení technického v Praze - Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC)

30.10.2019

Dne 4.12. se uskuteční závěrečný seminář k implementační části projektu Strategický rámec SMO ČR v oblasti Smart City. Seminář se bude konat od 10.00 do 14.00 v prostorách Českého vysokého učení technického v Praze - Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC)

Zájemcům o zpracování a rozvoj Smart City strategie je pak určen akreditovaný týdenní vzdělávací program SMART Česko, jehož hlavním cílem je rozvinout znalosti v oblasti Smart City v novém pojetí, které zahrnuje jak technologická řešení, tak inovativní přístupy nutné k zajištění udržitelného rozvoje obcí a měst. Program přinese účastníků nejnovější poznatky z oblasti energetiky, dopravy a mobility, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních služeb, vodohospodářství, nakládání s odpady (oběhového hospodářství) a obecně ochrany životního prostředí, eGovernmentu/eGovernance a ICT. Je zaměřen rovněž na zdroje financování pro nová řešení, komunikační a manažerské dovednosti, a je zaměřen rovněž na zdroje financování pro nová řešení, komunikační a manažerské dovednosti,

Vzdělávací program, včetně představení jednotlivých oblastí, kde se nejčastěji uplatňuje koncept Smart City, poskytne účastníkům znalosti nutné pro zpracování Smart City strategie nebo jiného strategického dokumentu definujícího rozvoj obce nebo města s prvky tohoto konceptu a pro jeho dlouhodobé naplňování, což odpovídá roli Smart City manažera.

Vzdělávací program je primárně určen starostům, zastupitelům a úředníkům z municipalit, je poskytován účastníkům zdarma a proběhne v termínu 27. - 31. 1. 2020 v prostorách Českého vysokého učení technického v Praze - Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6, Dejvice (mapa).  K závazné registraci a dalším informacím prosím navštivte tento odkaz nebo webové stránky projektu www.smartcesko.cz. Přihlášky lze podávat ideálně do 20.11. 2019 prostřednictvím tohoto formuláře.