Pozvánka na konferenci KKTS Plzeň 2021

27.08.2021

Ač se to na první pohled nemusí zdát, do letošního ročníku konference KKTS Plzeň 2021 zbývá už jenom měsíc. Je tedy na čase, abychom si o něco blíže představili program naší dlouho očekávané konference. Ta se bude konat 23. září v plzeňském Parkhotelu.

Po úvodní prezentaci, kterou obstará prezident VNICTP Jakub Rejzek, se můžete těšit na blok věnovaný využití 5G sítí pro regionální operátory. 5G sítě se u nás stávají čím dál reálnějším tématem, proto jim na konferenci bude věnován dostatek prostoru. Kromě Jakuba Rejzka na toto téma promluví Ondřej Malý, Pavel Šístek a Jaroslav Holobradý. S 5G sítěmi bude souviset i jeden z odpoledních bloků, který se jim pro změnu bude věnovat v souvislosti s fenoménem chytrých měst. 

Koho zajímá právní stránka oboru internetu a telekomunikací, ten by si neměl nechat ujít blok ČTÚ na téma Ochrana spotřebitele a proběhlé či očekávané změny v roce 2021 se zaměřením na dozorové a kontrolní role ČTÚ. Přednášet bude ředitelka Sekce rozhodování sporů a ochrany spotřebitele Pavla Zichová. Řeč bude také o právních aspektech změny Zákona o elektronických komunikacích – toto téma si vezme na starost Jan Zahradníček z AK Velíšek & Podpěra. 

Co se technologií týče, můžete se těšit také na blok věnovaný novým pásmům RLAN 5,2 a 5,8 GHz, přednášku o projektu společnosti CETIN Zrychlujeme Česko a svůj prostor získá i téma AntiDDoS ochrany. Mezi další partnery, kteří budou mít na konferenci svůj blok, patří společnosti Ericsson, SITEL, NIX.cz nebo třeba Dial Telecom či Vodafone.

Jak je již na našich konferencích zvykem, neochudíme vás ani o společenskou část. Máme pro vás připravené jak přestávky na kávu, tak i zajímavý večerní program s občerstvením.

Někteří z vás se možná tento víkend zúčastnili konference ISP Futuretec na Vysočině. Letošní ročník byl velmi úspěšný – téměř se nám podařilo naplnit celou plánovanou kapacitu, a témata konference zaujala celý sál. Technická témata, která zazněla na letošním ISP Futuretec, doplníme na KKTS v Plzni také o informace z oblasti regulace a legislativy, které si vezmou na starost odborníci na slovo vzatí. Těšit se můžete na účast předsedkyně ČTÚ Hany Továrkové, vedoucí představitele technologických a jiných firem, ale také ministerstev či úřadů. Neochudíme vás ani o praktické ukázky, mezi nimiž nebude chybět například prezentace systému vedení optických vláken kanalizací. Tuto prezentaci obstará Michal Najman, zakladatel projektu. 

Kompletní program a možnost registrace najdete na webu isp-konference.cz


Těšíme se na viděnou v Plzni!