Pozadí internetového připojení: Co se skrývá za cenou, kterou platíme? Dotovat internet s cenou 99 korun bez DPH? Téma konference Kam kráčí digitální sítě Plzeň 2023

Internet se stal nedílnou součástí našich životů a běžně jej vnímáme jako službu, kterou platíme podobně jako elektřinu či vodu. Nicméně, za tímto zdánlivě jednoduchým zážitkem prohlížení webových stránek a streamování videí se skrývá složitá infrastruktura a mnoho faktorů, které ovlivňují konečnou cenu, kterou platíme za naše internetové připojení.

05.09.2023
Štítky: 

Náklady, které má internetový poskytovatel (ISP - Internet Service Provider), se skládají z různých faktorů a mohou se lišit v závislosti na velikosti, lokalizaci a rozsahu poskytovaných služeb. Jaké jsou hlavní nákladové položky, se kterými ISP kalkulují?

Infrastruktura a technologie: ISP musí investovat do infrastruktury, jako jsou datová centra, směrovače, přepínače, optické kabely a další telekomunikační zařízení. Tyto prvky tvoří základní síťovou infrastrukturu, která umožňuje poskytování internetových služeb.

Připojení k internetovým uzlům: ISP musí uzavírat peeringové dohody a provozovat vlastní uzly na internetu. To zahrnuje náklady na připojení k internetovým výměníkům a datacentrům, aby byla zajištěna konektivita mezi různými sítěmi.

Banda šířka: ISP musí zakoupit a spravovat dostatečné množství šířky pásma (bandwidth), aby mohli poskytovat rychlé a spolehlivé připojení pro své zákazníky. To může zahrnovat náklady na peering s velkými globálními internetovými hráči.

Odborný personál: ISP musí zaměstnávat odborníky na správu a údržbu sítě, bezpečnostní experty, zákaznickou podporu a další personál nutný k provozu a rozvoji služeb.

Regulace a licencování: Mnoho zemí vyžaduje, aby ISP splňovali určité regulace a normy. To může zahrnovat náklady na licencování, dodržování zákazů a zabezpečení sítě.

Marketing a zákaznický servis: ISP musí také investovat do marketingu a zákaznického servisu k získání nových zákazníků a udržení stávajících.

Bezpečnostní opatření: Ochrana sítě proti hrozbám jako DDoS útoky, malware a hacking je pro ISP zásadní. To zahrnuje investice do bezpečnostního hardwaru a softwaru.

Energetické a provozní náklady: Infrastruktura ISP vyžaduje elektrický proud a klimatizaci pro chlazení serverových místností a další provozní náklady, záložní agregáty.

Investice: ISP často provádějí kapitálové investice do rozšíření a modernizace své sítě, což zahrnuje nákup nového hardwaru a technologií.

Široký záběr nákladů se musí promítnout do koncové ceny internetu pro koncové klienty. Je správné dotovat internet s cenou 99 korun bez DPH?  Jsou to penetrační ceny nebo predátorské ceny? Jakým způsobem se můžeme bránit proti chování kapitálově vybaveného konkurenta, který přijde do mé lokality, a začne poskytovat službu zjevně pod nákladovou cenou? Jedno z témat, které hýbe telekomunikačním trhem probereme na konferenci Kam kráčí digitální sítě Plzeň, která se koná 21. září v Parkhotelu. Jak se bránit konkurenci, která využívá finanční polštář z jiného trhu a rozhodla se použít praktiku predátorské cenotvorby? I podle metodiky nákladové ceny Českého telekomunikačního úřadu není dost dobře možné poskytovat beze ztráty služby pevného připojení k internetu za 120 korun měsíčně včetně DPH. Jak je tedy možné, že se zejména v sídlištních lokalitách takové nabídky objevují? Společně s odborníky na soutěžní právo představíme nutné předpoklady pro podání podnětu Úřadu pro hospodářskou soutěž. Na konferenci představíme podání podnětu na Úřad pro hospodářskou soutěž k prošetření užití predatorních cen. V představení se dozvíme, jaké jsou možnosti obrany menších podnikatelů proti snaze vytlačit je z trhu. Dozvíte se, jaká data máte sbírat pro doložení vlivu predatorní nabídky na vaše podnikání. Jaká je vůbec šance obrany v právním prostředí České republiky, předchozí rozhodnutí soudů v podobných případech a rozhodovací praxe ÚHOSu.

Zajímavý bude jistě i názor Českého telekomunikačního úřadu, kterého cílem je rozvoj plně optické infrastruktury. Z reakcí od ISP vnímáme ohroženou ochotu investovat do optických sítí v místech, kde predátor využívá podnákladové ceny.

Úřad představil metodiku pro výpočet nákladové ceny, která dokládá nemožnost dlouhodobé koexistence vedle predátora.

Tržní chování s dlouhodobým zmrazením marží pod nákladovou cenu rozšiřuje digitální propast mezi většími sídly a venkovskými oblastmi. Přijďte na Kam kráčí digitální sítě do Plzně. Registrace na www.isp-konference.cz