Používáte ChatGPT? Jistě Vás zajímá, jaká data Chat GPT shromažduje a jak s nimi nakládá

ChatGPT je jazykový model vytvořený společností OpenAI pro tvorbu textu a generování odpovědí na zadané dotazy. Byl navržen tak, aby poskytoval co nejlepší výkon, byl tedy trénován na velkém množství dat z internetu. Jedním z hlavních zdrojů těchto dat jsou texty z internetu, webové stránky, sociální sítě, články a mnoho dalších. Model také využívá různé druhy textů, jako jsou vědecké publikace, beletrie, novinové články a jiné.

Dalším zdrojem dat ze kterých tento model čerpá jsou interakce uživatele s tímto modelem, jako jsou zadávané otázky a odpovědi. Tyto interakce jsou shromažďovány pro zlepšení kvality odpovědí a přizpůsobení modelu potřebám uživatelů. Model také využívá informace o chování uživatele, jako jsou četnost interakcí, délka trvání interakcí a další parametry. ChatGPT může shromažďovat tzv. metadata. Informace, které popisují jiná data a slouží k jejich identifikaci, organizaci a správě, například informace o tom, kdy byla určitá konverzace v ChatGPT zahájena a ukončena, jak dlouho trvala, kdo byl účastníkem konverzace.

Podle zásad ochrany osobních údajů zveřejněných na stránkách společnosti, se v případě zřízení účtu a využívání služeb shromažďují tyto osobní údaje:

 1. Údaje, které uživatel poskytne
 • Informace o účtu: informace spojené s vaším účtem, včetně vašeho jména, kontaktních údajů, přihlašovacích údajů k účtu, informací o platební kartě a historie transakcí v případě placené služby
 • Uživatelský obsah: údaje, které jsou součástí nahraných souborů
 • Komunikační informace : obsah všech zpráv, které společnosti odešlete
 • Informace sociálních médiích : Při interakci se sociálními médii společnosti OpenAI na webech jako je Instagram, Facebook, Medium, Twitter, YouTube a LinkedIn se jedná o kontaktní údaje

 

 1. Údaje, které společnost získává automaticky z Vašeho používání služeb - technické informace
 • Log Data : Informace, které váš prohlížeč automaticky odesílá, kdykoli použijete webové stránky společnosti. Tato data zahrnují vaši IP adresu, typ a nastavení prohlížeče, datum a čas vaší žádosti a způsob, jakým jste interagovali s webovými stránkami.
 • Údaje o používání : Jsou to informace o používání služeb jako je typ obsahu, který si prohlížíte nebo s ním pracujete, funkce, které používáte, a akce, které provádíte. Také vaše časové pásmo, zemi, data a časy přístupu, typ počítače nebo mobilního zařízení, připojení k počítači, IP adresa a podobně.
 • Informace o zařízení : Obsahuje název zařízení, operační systém a prohlížeč, který používáte. Shromážděné informace závisí na typu zařízení, které používáte, a jeho nastavení.
 • Cookies
 • Analytika : pro analýzu uživatelských služeb, společnost může používat různé online analytické produkty, které používají soubory cookies

 

Pro jaké účely může Vaše osobní údaje společnosti OpenAI použít?

 • Pro poskytnutí, správu, údržbu a analýzu jejich služeb
 • ke zlepšení služeb a provádění výzkumu;
 • pro komunikaci s uživatelem;
 • pro vývoj nových programů a služb;
 • pro ochranu proti podvodům, trestné činnosti nebo zneužití služeb a zajištění bezpečnosti IT systémů, architektury a sítí společnosti OpenAI
 • pro dodržení zákonné povinnosti a právních procesů a ochranu práva, soukromí, bezpečnosti nebo majetku společnosti OpenAI a jejích přidružených společností nebo jiných třetích stran.

 

Společnost OpenAI zmiňuje, že Vaše osobní údaje může poskytnout třetím stranám bez dalšího upozornění a to například těmto stranám v konkrétních případech

 • Prodejcům a poskytovatelům služeb pro splnění potřeb obchodních operací a funkcí služeb společnosti, včetně poskytovatelů hostingových služeb, cloudových služeb a dalších poskytovatelů služeb informačních technologií a dalších pouze v rámci plnění svých povinností vůči uživateli
 • Obchodní převody : V případě, že je společnost reorganizována, bankrotuje je služba převedena k jinému poskytovateli, jsou Vaše osobní údaje převedeny na nástupce nebo přidruženou společnost.
 • Právní požadavky : pro splnění zákonné povinnosti, plnění požadavků národní bezpečnosti nebo předcházení podvodům
 • Přidružené společnosti, tedy subjekt, který kontroluje, je ovládán nebo je pod společnou kontrolou s OpenAI. Naše přidružené společnosti mohou používat osobní údaje, které sdílíme, způsobem, který je v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

 

V závěru lze říci, že při používání služby ChatGPT nebo DALL-E bez rozhraní API, se shromažďují různé druhy uživatelských dat a metadata za účelem tréninku modelu, vylepšování služeb a poskytování lepšího uživatelského zážitku. Trénink je možné vypnout v nastavení ChatGPT, v části Data Controls, lze tak vypnout školení pro všechny konverzace vytvořené v době, kdy je školení zakázáno a nebo můžete odeslat tento formulář . Po jeho odsouhlasení nebudou nové konverzace použity k výcviku modelů.

Autor fotografie: Matheus Bertelli, PEXELS