Network Ultra-Densification: Připojení, která se rozvíjí ve vysokém tempu

Koncept Ultra-Densification Network (UDN) začal vznikat jako odpověď na rostoucí poptávku po vysokorychlostním internetovém připojení a lepší síťové infrastruktuře. Myšlenka hustší sítě a zlepšení připojení pro oblasti s vysokou koncentrací uživatelů však vznikla jako reakce na narůstající nároky digitálního světa.

13.07.2023

Telekomunikační společnosti, výzkumná centra a inženýři začali hledat nové způsoby, jak překonat omezení kapacity sítí a poskytovat lepší připojení.

Ultra zahušťování sítě je považováno za hlavní trend ve vývoji celulárních sítí díky své schopnosti přiblížit síť uživateli a znovu využít zdroje v maximální míře. Jedním z hlavních vlivů na budoucí zavádění celulárních sítí bude neustálý nárůst provozu uvnitř mobilních širokopásmových systémů. Tradiční mobilní komunikační sítě založené na makrobuňkách se budou v budoucnu snažit udržet krok s enormním rozšířením poptávky po komunikačních službách. Zahuštění sítí je nutné, pokud máme uspokojit komplexní potřeby koncových terminálů pro širokou škálu aplikací. Předním z konceptů v tomto konkurenčním prostředí je Ultra-Dense Network (UDN), kde jsou zhuštěny přístupové uzly a/nebo komunikační linky na jednotku plochy s cílem zlepšit celkový výkon sítě. Umístění uzlů UDN s vysokou pravděpodobností splňuje kritéria symetrie. Nasazení ultrahustých buněk má za cíl snížit fyzickou vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem, aby se zvýšil výkon systému a obecně optimalizovaly hodnoty široké škály klíčových ukazatelů výkonu.

Cílem je poskytnout stabilní a rychlé připojení v prostředí s vysokou koncentrací uživatelů, jako jsou města, stadióny, univerzitní kampusy a další oblasti s vysokou poptávkou po širokopásmovém internetu. S nárůstem počtu zařízení připojených k internetu a rostoucí závislostí na digitálních technologiích se objevily výzvy týkající se dostupnosti vysokorychlostního internetu a kvality připojení. Network Ultra-Densification vzniklo jako snaha překonat omezení kapacity sítí a zajistit plynulé a spolehlivé připojení pro všechny uživatele.

Jedná se o postupný vývoj a kombinaci několika technologických inovací, o souhrn technologií a postupů. Různí odborníci, inženýři a výzkumníci z oblasti telekomunikací, IT a síťových technologií přispěli svými poznatky a inovacemi k vytvoření a rozvoji tohoto konceptu. Vývoj a implementace UDN je globální záležitostí, která probíhá ve většině technologicky vyspělých zemí. Telekomunikační operátoři a výrobci sítě spolupracují na vývoji nových technologií a infrastruktury, které umožňují hustší sítě a lepší připojení v různých regionech po celém světě.

UDN kombinuje několik technologických inovací pro dosažení zvýšené hustoty sítě. Mezi tyto inovace patří:

Small Cells: Malé základnové stanice (small cells) umožňují vytvoření hustší sítě připojení. Tyto stanice jsou umístěny v blízkosti uživatelů a snižují ztráty signálu a zvyšují propustnost.

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output): Technologie MIMO využívá více antén pro přenos dat, což zvyšuje kapacitu sítě a zlepšuje propustnost signálu.

Cloud RAN (Radio Access Network): Cloud RAN je architektura, která odděluje řízení sítě od fyzické infrastruktury. To umožňuje efektivnější využití zdrojů a snižuje náklady.

Kde lze Ultra-Densification Networ využít?

Města, jako urbanizovaná prostředí s vysokou koncentrací obyvatel vyžadují robustní a výkonnou infrastrukturu pro uspokojení rostoucí poptávky po připojení. UDN umožňuje vytvoření hustší sítě s malými základnovými stanicemi (small cells), které pokrývají malé geografické oblasti a poskytují vysokorychlostní připojení ve městských oblastech.

Stadióny a akční události, kdy během sportovních utkání, koncertů a dalších hromadných událostí dochází k náporu na mobilní sítě v důsledku velkého počtu připojených zařízení. UDN umožňuje posílení sítě pomocí small cells a optimalizaci propojení mezi základnovými stanicemi, aby se zajistilo rychlé a stabilní připojení pro diváky a účastníky akce.

Univerzitní kampusy a areály, kde se nachází velké množství studentů, kteří se spoléhají na internet pro vzdělávání, výzkum a komunikaci. UDN pomáhá zlepšit dostupnost širokopásmového připojení, což umožňuje efektivní výuku a usnadňuje spolupráci mezi studenty a vyučujícími.

Koncept Network Ultra-Densification se postupně implementuje a rozvíjí, zejména ve větších městech a technologicky pokročilých oblastech. Telekomunikační operátoři investují do modernizace sítí a nasazují pokročilé technologie, jako jsou zmíněné small cells, MIMO a Cloud RAN, aby zvýšili kapacitu sítí a uživatelům poskytli lepší připojení.

V rámci projektů chytrých měst se UDN využívá k vytvoření robustního a inteligentního připojení, které podporuje různé chytré služby jako je monitorování dopravy, osvětlení, parkování a další.

Novější obchodní centra se snaží poskytovat moderní digitální zážitky svým zákazníkům. Implementace UDN jim umožňuje poskytnout stabilní a rychlé připojení pro návštěvníky, což zahrnuje možnost online nakupování, navigace, získávání informací o produktech a další digitální služby.

Univerzity a výzkumná centra využívají UDN k vytvoření vysokorychlostního připojení pro studenty, vědecké pracovníky a laboratoře. To podporuje inovativní výzkum, sdílení dat a spolupráci mezi institucemi.

Důležité je také zmínit, že implementace Network Ultra-Densification je postupný proces, který se rozvíjí s rostoucí poptávkou po širokopásmovém internetu a se zvyšující se technologickou infrastrukturou. Telekomunikační operátoři spolupracují s vládou a místními úřady na rozšíření a modernizaci sítí, aby se zajišťovalo vysoce kvalitní připojení v různých oblastech země.

Autor/ka fotografie: Freepik.com