Nařízení Evropského parlamentu o volání do zahraničí v rámci EU zajišťuje levnější volání

13.01.2019

Evropský parlament schválil koncem loňského roku nový telekomunikační balíček, stanovující cenu za zahraniční hovory v rámci Evropské unie. Zmíněná regulace zajišťuje, aby operátoři volání bezdůvodně nezdražovali.

Konec roamingu v EU

Do zahraničí se původně volalo v rámci roamingu, tedy poskytování telekomunikačních služeb v jiné síti/zemi, než kde má volající registrované své služby. V případě, že se volající nacházel mimo dosah svého mobilního operátora, začal jeho mobilní telefon automaticky vyhledávat nejsilnější dostupný signál a v nově nalezené síti se zaregistroval. Do roamingu byly kromě volání zahrnuty i služby SMS, MMS a GPRS. Ceny za roamingové volání byly v rámci EU postupně snižovány: v roce 2012 stála jedna minuta odchozího hovoru 29 centů, o rok později se sazba snížila na 24 centů, v roce 2014 šlo již jen o 19 centů - podrobné údaje naleznete v přiložené tabulce.

Zdroj tabulky: Wikipedia

V roce 2017 bylo v zemích EU a EHP zavedeno pravidlo RLAH (Roam Like At Home), v jehož rámci je možné telekomunikační služby v zahraničí využívat za stejných podmínek, jako v domácí síti. 

Strop pro všechny

V rámci balíčku, který Evropský parlament schválil loni v listopadu, vznikne pro telefonní hovory v rámci EU cenový strop.  Po zrušení roamingových poplatků se tak jedná o další regulační opatření, zvýhodňující volající. Nařízení vstupuje v platnost 15. května tohoto roku, a to na dobu pěti let. Maximální cena volání v rámci Evropské unie bude činit v přepočtu zhruba pět korun, textová zpráva vyjde na šest centů. Ceny jsou uvedeny bez daně. Cenový strop se vztahuje i na volání z Česka do zemí EU. Pokud budete z Čech volat příbuzným, známým či kolegům s českými čísly do zahraničí v rámci Evropské unie, budete platit stejně, jako při volání v rámci EU.

Jak je na tom volání do zaraničí v současné chvíli? S T-Mobilem zaplatíte za každou započatou minutu volání do sousedních států 6,99 korun, do Evropy v zóně 2 (Albánie, Belgie, Bělorusko, Chorvatsko, Andorra a další) 12 korun. O2 nabízí v rámci chytrého volání do zahraničí 11,90 Kč/min. na Slovensko a 24,90 Kč do ostatních zemí, v pevných sítích vás volání s O2 na Slovensko a do evropských zemí vyjde na 2,90 Kč. Zákazníci Vodafone, kteří mají neomezený tarif do všech sítí, mohou volat do EU stejně jako doma. 

Nejde o jedinou pozitivní změnu v rámci nových předpisů. Ta další se týká mobilního datového připojení, a stanovuje, že do roku 2020 budou všechny členské státy EU muset začít postupně zavádět vysokorychlostní síť 5G. Další užitečnou novinou je zavedení systému zpětné komunikace prostřednictvím tísňové linky. Jedná se o systém, známý třeba ze Spojených států: v případě mimořádné události, jako je přírodní katastrofa, významná havárie nebo teroristický útok, budou občané informováni prostřednictvím SMS či mobilní aplikace.

S novým nařízením souvisí i návrh na změnu příslušného zákona a navržení odpovídajících sankcí a jeho porušení. Tyto sankce si stanoví všechny členské státy a v určené lhůtě je doručí Evropské komisi.

Standardní cena za pevné či mobilní volání v rámci Evropské unie v průměru trojnásobně převyšuje standardní cenu vnistrostátního volání. Poskytovatelé si ale za své služby často účtovali neúměrné ceny plus dodatečné náklady, a řada spotřebitelů tak byla znevýhodňována. Současná úroveň limitu představuje jednoduchou, transparentní a osvědčenou záchrannou síť pro ochranu před vysokými cenami a je vhodná jako maximální strop pro maloobchodní ceny všech přeshraničních komunikací v EU. Limity byly nastaveny tak, aby poskytovatelům pomohly pokrýt jejich náklady a zároveň chránily spotřebitele. 

„Návrh bude přínosný třeba pro studenty nebo pracovníky v mezinárodních týmech, kteří pobývají v různých zemích a pro které jsou dnes vzájemné hovory, zejména v porovnání s roamingem, mnohem nákladnější. Regulace jim tak umožní tyto náklady snížit,“ uvedl Luděk Niedermayer z TOP 09 v loňském rozhovoru pro portál iDnes.cz