Jaká je budoucnost Wi-Fi připojení v nemocnicích?

V poslední době je čím dál probíranějším tématem problematika internetového připojení v nemocnicích. Dostatečně kvalitní a rychlé připojení je ve zdravotnických zařízeních důležité jak pro personál, tak i pro samotné pacienty, pro které je často online komunikace jediným způsobem, jak být v kontaktu se svými blízkými. Síť v nemocnici může sloužit také k ukládání a sdílení dat nebo ke vzájemné komunikaci personálu prostřednictvím VoIP volání.

Wi-Fi pro pacienty nabízí řada nemocnic, pacienti si ale nezřídka stěžují na pomalé nebo nestabilní připojení. Problém ale často nastává i v případě, že mezi sebou potřebují komunikovat lékaři - například při zasílání výsledků vyšetření nebo rentgenových snímků mezi jednotlivými pracovišti v zemi. Stejně jako v řadě jiných případů bývá i kořenem problematického připojení v nemocnicích nedostatek financí. Pokrytí nemocnice dostatečně kvalitním Wi-Fi signálem je výzva, která s sebou nese zcela jiná pravidla, než zavádění Wi-Fi v domácnostech nebo menších podnicích. V některých případech mohou obce požádat iniciativu WiFI4EU o dotaci pro zavádění bezplatného Wi-Fi připojení, v jehož rámci lze kromě jiného pokrýt také nemocniční a jiná zdravotnická zařízení. Kraj dokáže propojit všechny zdravotnická zařízení bezpečnou vysokorychlostní sítí elektronických komunikací. K vytvořené síti se budou moci připojit také nekrajská zdravotnická zařízení, což umožní veškerému lékařskému personálu s příslušnou autorizací zobrazení a práci se zdravotnickými kartami. Tento přístup by mohl být umožněn každému lékaři, kterého pacient autorizuje. 

Samotné zavedení Wi-Fi v nemocnici navíc není jediným úkolem - důležité také je udržet celou infrastrukturu v chodu a včas a efektivně řešit případné výpadky a další problémy. Dalším aspektem zavádění a provozu Wi-Fi sítě je zajištění bezpečnosti - jedná se o kritický bod, který v mnoha případech není dostatečně zvládnutý, o čemž svědčí časté hackerské útoky na systémy nemocnic. Bezpečnost je kromě otázky odbornosti také záležitostí financí - běžná zařízení nejsou schopná zajistit potřebnou segmentaci a rozdělení sítí tak, aby byla citlivá data dostatečně chráněna. V soukromém sektoru panují v tomto směru samozřejmě zcela jiné podmínky než ve státních nemocnicích. Pro správné zavedení a fungování připojení je potřeba nejprve důkladně zmapovat celý prostor budovy a s pomocí odborníků určit, kde bude zapotřebí jaký typ připojení (někde je vhodnější bezdrátové, jinde kabelové), kde se má nacházet jaké zařízení a které oblasti mají mít v připojení prioritu. 

Datový provoz je obvykle v nemocnicích směřován přes proxy a IPS systém (Intrusion Protection System) se současným rozdělením uživatelů do skupin podle přístupového oprávnění - pacienti, kteří si potřebují v areálu nemocnice vyřídit e-maily, mají jiná oprávnění, než lékaři. Odlišným přístupem pak často disponuje také vedení nemocnice nebo IT zaměstnanci. Síť pro pacienty by vždy měla striktně oddělena od nemocniční sítě - toto rozdělení si můžeme představit například jako sofistikovanější variantu domácí nebo firemní Wi-Fi, jejíž součástí je separátní Wi-Fi pro hosty. Samozřejmostí by mělo být důkladné šifrování a časté penetrační testy spolu s bezpečnostními audity. 

Úroveň kvality i zabezpečení internetového připojení v nemocnicích se čím dál více zvyšuje. Vzhledem k současné situaci se dá předpokládat, že jednotlivé subjekty budou v tomto směru v rámci možností vyvíjet ještě intenzivnější úsilí.