Jaká je budoucnost gigabitového internetu?

Doby pomalého a drahého vytáčeného připojení jsou naštěstí již dávno pryč. Poslední dobou to naopak spíše může vypadat, že způsobů, jak se rychle a výhodně připojit k internetu, je čím dál více. Ve všech pádech se kromě jiného skloňuje také výraz “gigabitový internet”. Co to znamená, pro koho je vhodný a jak to vypadá s jeho zaváděním?

16.11.2020

Doby pomalého a drahého vytáčeného připojení jsou naštěstí již dávno pryč. Poslední dobou to naopak spíše může vypadat, že způsobů, jak se rychle a výhodně připojit k internetu, je čím dál více. Ve všech pádech se kromě jiného skloňuje také výraz “gigabitový internet”. Co to znamená, pro koho je vhodný a jak to vypadá s jeho zaváděním?

Gigabity přes kabel

Gigabitové přenosy jsou takové přenosy, při kterých dochází k rychlosti přenosu dat nad jeden gigabit za sekundu. Přenosy s takovým objemem mohou probíhat přes kabel, jako prvními byly definovány standardy IEEE 802.3z a 802.3ab, a k transportu dat dochází buďto metalickým kabelem se čtyřmi páry kroucených drátů, nebo přes optické vlákno. Gigabitový ethernet je někdy označován zkratkami GbE nebo 1 GigE.

Ethernet byl dlouhá léta nejvyužívanější technologií pro přenos dat, zpočátku se ale opravdu nejednalo o závratné rychlosti (odpovídal požadavkům pro rychlosti rozvodných sítí, zejména v rozvodech uvnitř budov). Rychlost tradičního Ethernetu činila 10 Mbit/s, u Fast Ethernetu bylo možné dosáhnout rychlosti až 100 Mbit/s. Gigabitový Ethernet byl zpočátku záležitostí, která byla určena pro univerzitní sítě, vládní organizace nebo velké IT firmy, s počátkem nového milénia si ale postupně začal razit cestu i mezi běžné spotřebitele. Mezi první masově prodávané počítače s podporou gigabitového Ethernetu patřily Power Mac G4 a PowerBook G4 od Applu, postupem času se rozšířil do většiny běžně prodávaných osobních počítačů.

Gigabity vzduchem i optikou

Gigabitový přenos dat ale může pochopitelně putovat také bezdrátově. Pro druh bezdrátové komunikace, jejíž přenosová rychlost dosahuje nebo přesahuje 1GBps, se používání označení Gigabit Wireless. Zmíněné rychlosti se dosahuje za pomoci komplexní modulace signálu, jako je třeba kvadraturní amplitudová modulace (QAM). V oblasti komunikačního průmyslu využívá řada poskytovatelů internetového připojení různé systémy pro přenos dat v různých kmitočtových pásmech, jedno z nich je podobné vnitřním frekvencím pro WiFi routery. Wireless komunikace se využívá od výstupů z optických pro šíření dat profesionálními spoji, do menších obcí, ale také k připojení podniků i jednotlivých obytných domů. Spolu s tím, jak rostou schopnosti a výkon technologií, rostou i nároky na rychlost internetového připojení, proto se poskytovatelé připojení čím dál více zaměřují na zkoumání cest, jak rozšířit gigabitové služby i mezi řadové zákazníky. Řešení může spočívat ve vybudování spolehlivé optické infrastruktury,

Gigabitové Česko

Gigabitová rychlost u domácích internetových přípojek rozhodně není nesplnitelným snem. Řada tuzemských poskytovatelů již teď nabízí rychlost o trojciferných hodnotách, spousta z nich spatřuje skvělou budoucnost v již zmíněném optickém připojení. Budování optiky je paradoxně snazší v menších městech a obcích, kde je méně husté osídlení i snazší výstavba, a kde jsou fyzické podmínky pro budování optiky o něco lehčí, než v hustě osídlených centrech. Proti tomu jde velká finanční náročnost investic a velmi dlouhá návratnost investovaných prostředků. Proto je v určitém typu aglomerací nutné počítat s kombinací optických kabelů a bezdrátových prostředků přenosu dat.

K úspěšnému vybudování “gigabitového Česka” , tedy společnosti s dispozicí gigabitové šíře pásma základních technologií široce dostupných přípojek, je ale zapotřebí součinnost řady účastníků - od obyvatel měst a obcí přes poskytovatele internetu a místní samosprávy až po ministerstva, vládu a zákonodárce. Ministerstvo průmyslu a obchodu vypracovalo Akční plán 2.0 pro urychlení výstavby vysokorychlostních sítí a Národní plán pro rozvoj sítí nové generace, ve věci urychlení vývoje vysokorychlostních sítí se angažuje také řada spolků, institucí i jednotlivých odborníků. Budování optických sítí nemusí ale mít jen organizační překážky - je zde i řada bariér, spojených s výkopy, další nezanedbatelnou součástí jsou náklady na poplatky spojené s umístěním sítí do pozemků municipalit a státu, které jsou mnohdy vyšší nežli samotná výstavba. Navzdory teoretické nenáročnosti v řadě obcí stále ještě chybí potřebná ICT infrastruktura. Propracovaná a spolehlivá optická infrastruktura je důležitá nejen pro “po(d)zemní” gigabitový internet, ale je důležitým prvkem v budování 5G sítí, ze kterých mohou v budoucnu těžit nejen organizace a instituce, ale také jednotlivá města a obce. O 5G sítích se můžete více dočíst zde. Velkou pomocí pro gigabitové Česko bylo také uvolnění pásma 60 GHz.