IoT: Co je to internet věcí nebo-li Internet of Things?

22.08.2022

Co je to IoT?

IoT je zkratka pro výraz „Internet of things“, neboli internet věcí. Velmi zjednodušeně by se dalo říci, že se jedná o chytrou síť vzájemně propojených zařízení – počítačů, spotřebičů, ale třeba i vozidel – vybavených síťovou konektivitou a speciálními komponenty, přičemž toto propojení umožňuje vzájemnou komunikaci těchto zařízení. Zní to příliš složitě? Můžete si představit třeba vrata garáže, která se otevřou ve chvíli, kdy se k nim na určitou vzdálenost přiblíží auto, opatřené speciálním čidlem a připojené do příslušné sítě. Rolety v oknech, které se automaticky zatahují a roztahují v závislosti na předem stanoveném rozvrhu, nebo které lze zkrátka ovládat z mobilního telefonu. Řídící jednotka dostane informaci o blížící se bouřce, která by mohla rolety poškodit, tak je s předstihem vytáhne do bezpečné polohy. Může ale i rozeslat zprávu správci budovy, že jsou otevřená střešní okna a je třeba je zabezpečit. Podobně se může řízení chovat při vytápění budovy. Inteligentní řízení má tak šetří zdroje.  Internet věcí má ale velký potenciál využití také v průmyslu, zemědělství a dalších odvětvích, nemusí se nutně jednat jen o domácnosti. Zařízení, připojená do IoT sítě, dokáží díky internetovému připojení pracovat s informacemi a daty a provádět příslušné akce – pokud se vrátíme k příkladu rolet, ty mohou přijmout informaci o tom, že zapadlo slunce, a zatáhnout se. Chytrá světla v domě zase mohou detekovat příchod majitele (zaznamenají signál z jeho mobilního telefonu), a automaticky se rozsvítí. Ke sběru dat a informací dochází díky nejrůznějším čidlům a senzorům, připojených k internetu. Významnou roli zde hraje také automatizace, díky které dochází k vybraným akcím – vytažení žaluzií v sedm hodin ráno, zapnutí chytré televize v hodinu, kdy začínají hlavní zprávy, nebo vypnutí poplašného systému ve chvíli, kdy domu dorazí majitel.

 

Nezbytný software

 

K provozu IoT zařízení jsou zapotřebí také příslušné aplikace, respektive software jako takový. Na úrovni domácností se může jednat o platformy typu Domácnost od Applu nebo Google Home, případně speciální aplikace pro chytrá zařízení, která nabízí jednotliví výrobci daného příslušenství. S provozem IoT systémů na průmyslové, firemní a celkově rozsáhlejší úrovni pak pomáhá velmi specializovaný a propracovaný software, který se mnohdy dokáže postarat o velmi komplexní systémy výroby, sběru a analýzy dat a další důležité operace. Pro účely analýzy dochází většinou k ukládání příslušných dat do cloudového úložiště. Vzájemná propojenost jednotlivých IoT zařízení v kombinaci s odesíláním dat do cloudu zároveň ale pochopitelně vyžaduje také vyšší úroveň zabezpečení.

 

Budoucnost IoT

 

Budoucnost využití internetu věcí na spotřebitelské úrovni – tedy v domácnostech – je víceméně jasná. Tuto technologii lze efektivně využít v oblasti zabezpečení domů a bytů, domácích prací (ovládání spotřebičů) a další. IoT má ale obrovský potenciál i na vyšší úrovni. Tuto technologii lze využít například při projektování takzvaných Smart Cities – chytrých měst, kde může IoT výborně fungovat například při automatizací osvětlení, řízení semaforů, ale třeba také správy svozu odpadu. Internet věcí lze využít také v oblasti smart meteringu, tedy chytrého měření, za účelem lepší, úspornější a efektivnější správy spotřeby energií. Právě spotřeba energie či vody se nejen v kontextu s aktuální situací řeší čím dál intenzivněji, a automatizace spolu s dálkovou realizací odečtů (tedy bez nutnosti vstupovat do budovy a čekat na případnou přítomnost majitele), detekcí ztrát a přesnější fakturací s využitím IoT by mohla v tomto případě představovat efektivní řešení. Na téma využití IoT v oblasti smart meteringu, průmyslu nebo třeba bydlení promluví na letošní zářijové konferenci KKTS Jaromír Charvát ze společnosti Quantcom. Na konferenci se můžete registrovat zde.

 

 

Zdroj fotografií: Unsplash