Informační technologie ovlivňují klima méně, než si myslíme

  • Report Ericssonu zkoumá klimatický dopad informačních a komunikačních technologií
  • Zařízení ICT představují pouze 1,4 % světových emisí uhlíku a spotřebovávají 3,6 % elektřiny 
  • Emise srovnatelné se zpátečním transatlantickým letem vyprodukuje smartphone za 50 let
  • Využitím energie z obnovitelných zdrojů lze uhlíkovou stopu v ICT snížit o více než 80 %
25.02.2020

Emise uhlíku spojené s výrobou, používáním a likvidací zařízení v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), jsou tématem, které vyvolává stále větší společenský zájem. Ericsson se výzkumem dopadu uhlíkových emisí zabývá již více než 20 let a jeho výsledky nyní překládá ve svém nejnovějším reportu. Uhlíková stopa v ICT zahrnuje mobilní sítě, datová centra, podnikové sítě, ale také všechna uživatelská zařízení, jako jsou telefony, počítače, technologie IoT a další nástroje.

Podle společnosti Ericsson jsou čísla týkající se emisí uhlíku a spotřeby elektřiny v datových centrech, při streamování a hraní her či během dalších digitálních aktivit, často přehnaná. Vycházejí z nedostatečných znalostí technologií nebo ze zastaralých dat interpretovaných chybnými způsoby.

ICT je často vnímané jako odvětví, které má z hlediska emisí uhlíku stejnou stopu jako například letecký průmysl. Aby však smartphone vyprodukoval stejné emise jako zpáteční transatlantický let, museli bychom jej používat více než 50 let.

I přesto, že jsou informační a komunikační technologie stále rozšířenější a tvoří asi 6 % světové ekonomiky, zůstává uhlíková stopa v této oblasti poměrně stabilní. Tvoří přibližně 1,4 % globálních emisí a využívá 3,6 % celkové spotřeby elektřiny. Zásluhu na tom má především zlepšení energetické účinnosti a koncept, který vede spotřebitele k tomu, aby své telefony a počítače každé 2-3 roky  nahradili výkonnějšími zařízeními.

V případě, že by veškerá spotřebovaná energie pocházela z obnovitelných zdrojů, mohla by se uhlíková stopa v ICT snížit o více než 80 %. ICT má potenciál snížit uhlíkovou stopu až o 15 % také v dalších odvětvích. Jednotlivá odvětví se totiž překrývají a nelze je od sebe jednoznačně oddělit.

O společnosti Ericsson

Ericsson je předním mezinárodním dodavatelem telekomunikačních technologií a služeb. Prostřednictvím řešení, fungujících v reálném čase, vytváří propojenou společnost (Networked Society), která umožňuje studovat, pracovat a svobodněji žít v udržitelných společnostech po celém světě. Nabídku firmy Ericsson tvoří služby, software a infrastruktura informačních a komunikačních technologií, určených telekomunikačním operátorům a jiným odvětvím. V současnosti se v sítích od společnosti Ericsson uskutečňuje více než 40 % celosvětové mobilní komunikace, společnost zajišťuje servis sítí s více 2,5 miliardami uživatelů. Více informací naleznete na www.ericsson.com