Agregace - co to je a proč byste tento termín měli znát

Podobně jako televizní vysílání má také internetové připojení svůj “prime time”. Při brouzdání z domova jej nejčastěji poznáte tak, že se vám znatelně zpomalí váš domácí internet. V dnešní době, kdy koronavirová pandemie nahnala významnou část populace do home office, se prodlužuje špička v podstatě na celou pracovní dobu, a plynule přechází do večerní zátěže. K takovému zatížení sítě dochází z logiky věcí obvykle tehdy, kdy se k internetu připojuje nejvíce uživatelů, a tento jev souvisí s agregací - důležitým parametrem, jehož principy fungování se rozhodně vyplatí znát.

18.01.2021

Podobně jako televizní vysílání má také internetové připojení svůj “prime time”. Při brouzdání z domova jej nejčastěji poznáte tak, že se vám znatelně zpomalí váš domácí internet. V dnešní době, kdy koronavirová pandemie nahnala významnou část populace do home office, se prodlužuje špička v podstatě na celou pracovní dobu, a plynule přechází do večerní zátěže. K takovému zatížení sítě dochází z logiky věcí obvykle tehdy, kdy se k internetu připojuje nejvíce uživatelů, a tento jev souvisí s agregací - důležitým parametrem, jehož principy fungování se rozhodně vyplatí znát.

 

Agregace, slovo, které znamená podle Wikipedie znamená “technický parametr internetového připojení, který říká, kolik uživatelů bude v jednom okamžiku sdílet maximální vyhrazenou rychlost. Agregace umožňuje sdílet kapacitu internetových linek mezi více uživatelů, poskytovatelé díky tomu mohou nabídnout levnější služby”. Přeloženo do “lidštějšího” jazyka - agregaci můžeme chápat jako sdílení kapacity internetové linky mezi větším počtem uživatelů. Pokud přímo nejdojde k přetížení linky, nebývá s tímto jevem u kvalitnějších poskytovatelů internetu problém - klíčové je správné nastavení kapacity linky. V případě přetížení na sebe problémy nenechají dlouho čekat - stránky se pomalu načítají, videa se “sekají”, stahování je znatelně zpomalené. Protože síťová agregace je složitý technický pojem a kvalita poskytované služby se nedá posuzovat podle agregačního čísla, vysvětlíme vám jej v následujícím odstavci.

 

V teorii hromadné obsluhy, jejímž autorem je německý inženýr Erlang, pracujeme s větším množstvím množstvím vstupních údajů. Dobře se to vysvětluje na elektrické energetické síti: deset domů v ulici má domovní jistič 25 A, ale uliční rozvaděč je jištěný 63A pojistkami. Úplně to stačí, protože pravděpodobnost plného využití příkonu do domácnosti je podle Erlangenovy druhé rovnice limitně blízká nule. Kdyby však pokleslo číslo jištění 63A jenom třeba o 25 %, už by docházelo k občasným výpadkům, protože podle této  teorie prudce vzroste pravděpodobnost simultánního využití popisované sítě jednotlivými domácnostmi s velkým odběrem,.

 

Stejné je to u internetových přípojek. Agregace 1:100 nevypovídá o kvalitě linky, pokud neznáme kapacitu vyšší vrstvy sítě, třeba páteřního rádiového spoje do převaděče BTS. Dělit 1:100 kapacitu 1000 Mbps značí s velkou pravděpodobností velmi kvalitní přípojku, která se ani ve špičce příliš neodchýlí od inzerované hodnoty. Naopak distribuce páteřního připojení s malou kapacitou - např. 50 Mbps . mezi 1:10 při 20Mbps tarifech bude celkem jistě znamenat velké poklesy ve špičce. Celý systém totiž funguje tak, že v sítích pracujeme s údajem o trvalém odběru na zákazníka, který se s vybraným tarifem příliš nemění. Zákazníci s gigabitovou přípojkou mají až na výjimky stejnou datovou spotřebu jako zákazníci s 50 Mbps tarifem. Trvalý odběr uživatele se mírně liší podle technologií (vyšší na optice, nízký na fixní LTE), ale to je dané spíše obchodní politikou nežli technickými vlastnostmi. Započítávají se totiž IPTV přenosy a další podobné typy využití sítě, kde v optických nebo kvalitních bezdrátových sítích bývají s kvalitou HD a UHD poskytovány v ceně tarifu. Protože běžný spotřebitel Erlanga nezná (a ono je to opravdu vysokoškolské téma), dohodl se telekomunikační průmysl s  ČTÚ na stanovení povinných parametrů platných pro maloobchodní trh. Ten stanovuje nejnižší kvalitu poskytované služby a od 1.1. je povinné pro každého podnikatele se ustanovením OOP VO-S-1.

 

V našich končinách považujeme za špičku obvykle období mezi šestou hodinou večerní a desátou hodinou večer, kdy se řada lidí vrací z práce či ze školy a sedá k internetu. V době Covidové máme špičky dvě, tou první je dopolední vyučování ve školách. V této době také stoupá pravděpodobnost, že se o rychlost vaší internetové linky budete muset dělit s vyšším počtem nejbližších sousedů - a rychlost pak často klesá pod hodnotu inzerované rychlosti. Většina operátorů si různými prostředky hlídá, aby nedocházelo k přílišnému poklesu. Infrastruktura sítí je také pravidelně modernizována, vzájemná konkurence nedovolí podcenit investice do sítí.

 

Pokud chcete mít jistotu, že se o linku nebudete muset dělit se sousedy, připadá v úvahu řešení v podobě takzvané vyhrazené linky. Jak název napovídá, jedná se o jakési “VIP připojení”, které je vyhrazené přímo pro vás a s nikým jej nemusíte sdílet. Poskytovatel garantuje kapacitu ve své síti pouze pro vás, a v žádném případě nedovolí pokles výkonu služby pod dohodnutou hodnotu. V případě vyhrazené – garantované linky nemusíte nějaké špičky vůbec řešit. Vyhrazená linka je nadstandardní službou, kterou mohou využívat jednotlivci i firmy, pro které je rychlost a kvalita připojení jednoznačnou prioritou. Obvykle bývá také symetrická – se stejnou hodnotou pro nahrávání a stahování dat.

Garantované linky ale nejsou zrovna nejlevnější záležitostí a pro Běžného Frantu Uživatele jsou určitě zbytečné.

Při hledání poskytovatele připojení opravdu není třeba zkoumat údaje o agregaci linky. Stejně neznáte ostatní vstupy do výpočtu kvality podle druhé Erlangovy rovnice. Nová pravidla pro kvalitu služby na spotřebitelském trhu stejně nedovolí velké trvalé odchylky od inzerované hodnoty. Jedna zajímavost – při ověřování metodiky měřené kvality služby Český telekomunikační úřad konstatoval minimální počet nevyhovujících měření ze strany regionálních operátorů. Větším „hříšníkem“ byla služba fixního připojení v síti LTE a služba založená na xDSL, využívající metalické kabely telefonní sítě.