ADSL2 a VDSL: Jaké jsou možnosti přípojení skrze telefonní rozvody?

01.09.2017
Štítky: 

Ze zkratek a nejrůznějších technologií pro vysokorychlostní připojení k internetu jde běžnému uživateli hlava kolem. Pojďme si poodkrýt, jak se liší technologie pro připojení k internetu skrze telefonní rozvody a jaké výhody dvojice nejčastějších standardů nabízí?

Poskytovatelé internetového připojení nabízí různé druhy připojení. Častými jsou na českém trhu technologie VDSL a ADSL, které využívají telefonních rozvodů a pokrývají tak naprostou většinu míst v ČR. Zkratka DSL odkazuje na Digital Subscriber Line, což je v překladu digitální uživatelská linka.

ADSL nachází společně s VDSL nejčastější využití v místech, kde jsou ostatní způsoby připojení problematické, nebo neexistuje žádná cenově dostupná alternativa. Díky využití stávající telefonní sítě není nutné k zákazníkovi

Pro příjem ADSL a VDSL signálu je nezbytný modem, který zpracovává signály mezi počítačem a telefonní přípojkou. Modemy koncovým zákazníkům většinou pronajímají či rovnou prodávají poskytovatelé internetového připojení. Často v sobě tato zařízení navíc kombinují funkci WiFi routeru a síťového rozbočovače. Umožňují tak snadno vytvořit domácí bezdrátovou síť bez nutnosti investovat do dalších zařízení.

ADSL - připojení k internetu přes telefonní rozvody

ADSL neboli Asymmetric Digital Subscriber Line, je tzv. asymetrickou digitální linkou. Samotný název technologie odkazuje na vlastnost tohoto připojení nabízet vyšší rychlost pro stahování dat směrem k uživateli (download) a nižší pro odesílání dat od něj (upload). Na rozdíl od tzv. symetrických linek, kdy může být rychlost v obou směrech stejná, je u ADSL často rozdíl v rychlosti stahování a nahrávání markantní.

Dnešní technologie ADSL2 a ADSL2+ nabízejí rychlosti připojení až do 28 Mbit/s pro downstream a kolem 3,5 Mbit/s pro downstream. V praxi je však této plné rychlosti dosaženo málokdy. Kvalitu ADSL připojení totiž výrazně ovlivňuje vzdálenost od ústředny a kvalita rozvodů.

Čím dále je zákazník od ústředny, tím bude kvalita spojení nižší a rychlost připojení bude klesat. Zákazník vzdálený přes 3 km od ústředny může dosahovat u balíčku označeného „až 20 Mbit/s“ např. rychlosti kolem pouhých 5 Mbit/s a méně. Naproti tomu domácnost vzdálená 500 metrů od ústředny může u stejného balíčku dosahovat rychlosti stahování kolem 18 Mbit/s.

Důležité je právě slůvko „až“. Operátoři z výše zmíněných důvodů pevnou rychlost ADSL a VDSL připojení raději negarantují a pouze v nabídce zmiňují, že této rychlosti může být za určitých podmínek dosaženo. Obecně platí, že do vzdálenosti 3,5 km nabízí ADSL2/2+ lepší rychlosti připojení než ADSL. Nad 4 km od ústředny je již rozdíl mezi vývojovými verzemi minimální.

VDSL - rychlejší připojení s potenciálem dalšího zrychlování

Zatímco ADSL již narazilo na své rychlostní limity, VDSL má rychlost doslova v názvu. Jedná se totiž o zkratku pro Very High Bit Rate Digital Subcriber Line (případně Very High Speed DSL – Velmi rychlé DSL). V současné době je často využíváno VDSL ve verzi 2, přestože v nabídkách operátorů se pro přehlednost objevuje bez číselného označení.

Symetrické připojení VDSL nabízí teoretické rychlosti až do 100 Mbit/s pro stahování i nahrávání. V praxi se nejčastěji objevují balíčky nabízející „až 20 Mbit/s“ upstream a „40 Mbit/s“ downstream.

Většina operátorů nemá problém stávajícím zákazníkům poskytnout upgrade z ADSL na VDSL při zachování cenových podmínek. Služba však v dané oblasti musí být dostupná. Podobně jako v případě ADSL je i VDSL náchylné na vzdálenost od rozvodny a při delších vzdálenostech, konkrétně nad 1,3 km, se výhody rychlosti VDSL ztrácí. Operátoři pak v takových případech VDSL ani nenabízí a nabízí pouze ADSL.

Srovnání VDSL a ADSL

Vzdálenost od ústředny ovlivňuje rychlost připojení

Operátor často slibuje v nabídce rychlosti, kterých v místě připojení reálně nedosahuje. Proč tomu tak je? Při technologiích VDSL a ADSL platí, že vzdálenost od ústředny negativně ovlivňuje parametry připojení. Obecně platí, že do 300 metrů jsou ztráty minimální, poté dochází k rychlému poklesu kvality signálu.

Jak zjistit rychlost připojení v místě bydliště?

Operátoři poskytují na svých stránkách formuláře, které po zadání adresy a telefonního čísla předají vaše údaje obchodnímu zástupci, jenž se s vámi spojí s konkrétnější nabídkou. Zde je důležité nespokojit se s onou teoretickou hodnotou „až 20 Mbit/s“ a požádat operátora o upřesnění rychlosti v dané lokalitě, případně jej požádat o informaci, jak daleko k nejbližší ústředně jste. Poté se stačí podívat na graf výše.

Pořizovat si kvůli ADSL a VDSL pevnou linku nemusíte

Zpočátku bylo ADSL úzce navázáno na balíčky s voláním skrze pevnou linku, což se postupem času změnilo a vzniklo tzv. nahé ADSL. Díky němu došlo k výraznému snížení cen a připojení se stalo dostupné běžnému zákazníkovi.

Jsou modemy pro ADSL/VDSL kompatibilní?

Starší určené pro ADSL si s VDSL většinou neporadí. V případě přechodu na VDSL připojení je nutné pořídit modem nový. Často jej nabízí k odkoupení či pronájmu sám poskytovatel připojení. Naproti tomu moderní VDSL modemy často nabízí i podporu pro ADSL, ADSL2 a ADSL2+.

Co je to agregace připojení?

Operátoři ve svých nabídkách často uvádí rychlosti připojení společně se zmínkou o tzv. agregaci (shlukování). Jedná se o sdílení linky s dalšími uživateli ve vaší lokalitě. Pokud tak u 20 Mbit připojení vidíte agregaci 1:4 a budete připojeni společně s ostatními uživateli ve stejný okamžik, může vaše rychlost klesnout až na 5 Mbit/s nebo níže.